Bora Çelik Eşya ve Mobilya İnş. Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Olağan Genel Kurula Çağrı

Şirketimizin 25.05.2018 tarihinde saat 13:30 Organize sanayi bölgesi 14.Cad. No:2 Eskişehir adresinde aşağıdaki gündemin görüşülüp karara bağlanması için 2007-2017 arası yılları için olağan genel kurulu yapılacaktır.

Tüm ortakların (paydaşların) anılan gün ve saatte toplantımıza asaleten ve vekaleten teşrifleri rica olunur.

 

Müdür

Bora Mehmet Osmalı

 

GÜNDEM

 • Açılış ve toplantı başkanı seçimi
 • Toplantı başkanı tarafından yazmanın seçilmesi
 • 2007-2017 yılları arasında faaliyet raporunun okunması
 • 2007-2017 arasındaki kar-zarar hesabının okunması 
 • Genel kurulda okunan 2007-2017 yılları arasındaki faaliyet raporunun kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
 • Genel kurulda okunan 2007 ile 2017 yılları arasındaki bilanço, kar-zarar hesabının kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
 • Müdürün 2007 ile 2017 arasındaki faaliyet dönemi için ibra edilmesinin görüşülmesi
 • Yeni şirket müdürünün seçimi, şirket temsil ve ilzam yetkisinin münferit imzası ile kullanılmasına izin verilmesi ve görev süresinin tespiti
 • Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin fizibilite raporlarının okunması
 • Yatırım planları doğrultusunda şirket esas sermayesinin artırılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması 
 • 2007-2017 yılları arasındaki faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
 • Şirkete özel veya daimi denetçi tayini atanmasına gerek bulunup bulunmadığı konusunun müzakere edilerek oylanması ve gerekli görülmesi halinde özel veya daimi denetçi tayin edilmesi
 • Dilekler ve kapanış.
Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım